Kepiting Halalkah?

💢💢💢💢💢

📨 PERTANYAAN:

Ustadz. Ane tanya kalau kepiting halal tidak ? (08132153xxxx)

📬 JAWABAN

🍃🍃🍃🍃🍃🍃

Bismillah wal Hamdulillah …

Kepiting (As Surthaan), telah terjadi silang pendapat di antara ulama kita. Sebagian mereka menghalalkan, sebagian lain mengharamkan.

A. Hanafiyah

Mereka mengharamkannya, bahkan melarang pula menjualnya. (Al Bahr Ar Raaiq, 8/196. Al Hidayah Syarh Al Bidayah, 4/69)

B. Malikiyah

Mereka menegaskan bahwa kepiting halal. (lihat Al Kaafiy fi Fiqhil Ahlil Madinah, 1/437, Tahdzibul Mudawanah, 1/63)

C. Syafi’iyyah

Dalam fiqih madzhab Syafi’iy, umumnya mereka mengharamkan. Itulah pendapat yang resmi dari mereka. Hal ini diceritakan oleh Imam An Nawawi Rahimahullah sebagai berikut:

وعد الشيخ أبو حامد وامام الحرمين من هذا الضرب الضفدع والسرطان وهما محرمان علي المذهب الصحيح المنصوص وبه قطع الجمهور وفيهما قول ضعيف انهما حلال

Syaikh Abu Hamid Al Ghazali dan Imam Al Haramain mengkategorikan katak dan kepiting adalah dua hewan yang diharamkan menurut pendapat madzhab yang shahih dan tertera dalam nash. Inilah yang ditetapkan oleh mayoritas (Syafi’iyah) namun ada pendapat lemah yang mengatakan keduanya halal. (Al Majmu’ Syarh Al Muhadzdzab, 9/32)

D. Hambaliyah (Hanabilah)

وعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة

“Kepiting dan semua hewan laut halal walau tanpa disembelih.” (Al Inshaf, 10/289. Lihat juga Al Masaa’il Ahmad bin Hambal, 1/271)

Syuraih, sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata:

كل شيء في البحر مذبوح

Segala hal dilaut adalah madzbuuh (tersembelih). (Shahih Al Bukhari, 1/91)

Ada pun pendapat yang dikuatkan oleh MUI PUSAT adalah HALAL semua jenis kepiting baik laut, sungai, dan empang. Juga dipilih ulama masa kini kebanyakan membolehkannya, setelah diketahui ternyata kepiting masih satu golongan dengan udang, bernafas dengan insang.

Demikian. Wallahu a’lam

🌸🍃🌹🍀🎋🌷☘

✍ Farid Nu’man Hasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top