Jenis-Jenis Walimah

▪▫▪▫▪▫▪ Makna Walimah Maknanya, kata Syaikh Wahbah Az Zuhailiy Rahimahullah: هي كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس و عقد…