Zakat Mal Untuk Rumah Tahfizh dan Saudara Sendiri Yang Miskin

💢💢💢💢💢💢

📨 PERTANYAAN:

assalamu’alaikum wa Rahmatullah

afwan pak,
saya ingin bertanya seputar zakat penghasilan

bolehkah zakat penghasilan disalurkan kepada:
1. Sanggar Qur’an tahsin tahfidz?
2. kakak kandung yang ékonominya masih kekurangan walaupun ada suaminya?
3. kalau di point no.2 tidak boleh, bgmn dg dana yang sudah diterima atau diserahkan ke kakak tadi jika sudah digunakan?

mohon penjelasannya pak…

jazakallah khairan katsiran

📬 JAWABAN

🍃🍃🍃🍃🍃🍃

Wa’alaikumussalam wa Rahmatullah wa Barakatuh ..

Zakat Maal untuk operasional madrasah Islam, lembaga Al Qur’an, kemakmuran Masjid menurut jumhur ulama adalah TIDAK BOLEH, alasannya karena ketiadaannya dalam delapan ashnaf mustahiq zakat. Sebagaimana yang diyakini oleh umumnya Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hambaliyah.

Namun, pendapat yang lain menyatakan BOLEH, sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Fakhruddin Ar Razi Rahimahullah dalam tafsir Beliau tentang makna ashnaf “fi sabilillah” dalam delapan ashnaf mustahiq zakat.

Menurutnya makna “fi sabilillah” tidak terbatas pada mujahidin yang sedang perang, tetapi lebih umum yakni semua upaya memperjuangkan agama dan syiarnya adalah termasuk kategori “fi sabilillah”. Apalagi dalam situasi yang sedang tidak ada perang, tentu makna tersebut mesti diperhatikan pada semua usaha membela agama dan memperjuangkan syiar Islam.

Beliau menjelaskan:

واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: وفي سبيل الله لا يوجب القصر على كل الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفال في «تفسيره» عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله: وفي سبيل الله عام في الكل

Ketahuilah bahwa secara zahir lafaz firmanNya: “dan fi sabilillah” tidaklah mesti dibatasi hanya pada semua bentuk perang, karena makna inilah Al Qaffal meriwayatkan dalam Tafsir-nya dari sebagian ahli fiqih bahwa mereka membolehkan menyerahkan zakat untuk semua bentuk kebaikan seperti mengkafankan mayat, membangun bangunan yang kokoh, memakmurkan masjid, karena makna firmanNya: “dan fi sabilillah” adalah umum pada segala hal. (Imam Ar Razi, Mafatihul Ghaib, 16/87. Cet. 3, 1420H. Ihya’ut Turats Al ‘Arabi, Beirut)

Oleh karenanya, semua bentuk upaya memperjuangkan agama Allah Ta’ala, meninggikan kedudukannya, dan memperluas syiarnya, seperti membangun masjid, Islamic Center, rumah Al Qur’an, mencetak kitab-kitab para ulama, membendung Kristenisasi, membangun pesantren, membangun media Islam, menggaji para ulama, ustadz dan da’i, dan yang lainnya semisalnya, itu termasuk makna “fi sabilillah”.

Hal ini juga dikuatkan oleh Imam Shiddiq Hasan Khan Rahimahullah berikut ini:

ومن جملة سبيل الله الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية فإن لهم في مال الله نصيبا سواء كانوا أغنياء أو فقراء بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين وبهم تحفظ بيضة الإسلام وشريعة سيد الأنام وقد كان علماء الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون إليه

Dan di antara keumuman makna “fi sabilillah” adalah menyerahkan zakat kepada para ulama yang memperjuangkan kemaslahatan agama kaum muslimin, karena sesungguhnya mereka punya hak terhadap harta dari Allah, sama saja apakah mereka kaya atau faqir, bahkan memberikan zakat kepada bagian ini termasuk perkara yang paling penting karena para ulama adalah pewaris para nabi, pengusung agama, merekalah yang menjaga kemurnian agama Islam dan syariat sayyidul anam (Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam). Dahulu para sahabat nabi mengambil dari pemberian zakat untuk memenuhi apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka. ( Ar Raudhah An Nadiyah, 1/207)

Pendapat ini juga didukung oleh:

📌 Imam Jamaluddin Al Qasimi dalam tafsir Mahasin At Ta’wil (7/3181),
📌 Syaikh Rasyid Ridha dalam Tafsir Al Manar (10/585),
📌Syaikh Mahmud Syaltut dalam Al Fatawa (Hal. 289),
📌Syaikh Hasanain Makhluf dalam Fatawa Syariah-nya,
📌 juga Syaikh Yusuf Al Qaradhawi Hafizhahullah dalam Fiqhuz Zakat-nya.

Untuk pertanyaan kedua ..

Menyalurkan zakat untuk kerabat sendiri, seperti saudara kandung yang lagi susah, penghasilan minim, berhutang, shgga dia masuk kategori asnaf zakat, maka boleh diberikan zakat untuknya bahkan itu lebih utama.

Al ‘Allamah Sayyid ‘Abdur Rahman Ba ‘Alawi Al Hadhrami, berkata:

و يجوز دفع الزكاة الى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين بل هم افضل من غيرهم

Boleh membayarkan zakat kepada orang yg memerlukan nafkah yg diambil dari jatah gharimin bahkan itu lebih utama dibanding mereka .. (Bughiyah Al Mustarsyidin, Hal. 106)

Syaikh Ibnu Al ‘Utsaimin berkata:

نعم يجوز أن تدفع الزكاة لأخيك الفقير وأولاده، بل هذا أفضل من دفعها للأباعد، لأنها على القريب صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

Ya, boleh membayar zakat untuk saudaramu yg fakir dan anak-anaknya, bahkan itu lebih utama dibanding kepada orang jauh, sebab hal itu memiliki nilai sedekah dan silaturrahim sekaligus, sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. (Majmu’ Fatawa wa Rasaail, Jilid. 19, Kitab Ahlu Az Zakah)

Demikian. Wallahu A’lam

🌵🌴🌱🌷🌸🍃🌾🍄

✍ Farid Nu’man Hasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top