Hakikat Kemerdekaan

💥💦💥💦💥💦💥

ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام

📌 Kami diutus untuk mengeluarkan manusia yang dikehendakiNya, dari peribadatan sesama hamba menuju peribadatan kepada Allah semata

📌Membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat

📌 Membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam

🏳🏴🏳🏴🏳🏴🏳🏴

⚡Ucapan Rib’iy bin ‘Aamir -Utusan Sa’ad bin Abi Waqqash Radhiallahu ‘Anhu  saat menjelang Perang Al Qadisiyah-kepada panglima perang Persia, Rustum⚡

📚 Imam Ibnu Katsir, Al Bidayah Wan Nihayah, 7/38

📒📔📙📘📗📕📓

✏ Farid Nu’man Hasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top