[Tata Cara Shalat] Duduk Tasyahud

💢💢💢💢💢💢💢💢💢

Tata Cara Duduk Tasyahud

– Untuk shalat yang memiliki dua kali tasyahud

Seperti shalat zuhur, ashar dan maghrib, maka tasyahud awal SUNNAHnya adalah duduk dengan cara iftirasy (seperti duduk di antara dua sujud) dan tasyahud akhir sunnahnya adalah tawaruk (telapak kaki kanan di tegakkan dan jarinya menghadap kiblat sedangkan kaki kiri ke bawah kaki kanan).

Dalilnya, Abu Humaid as Saidi Radhiallahu ‘Anhu bercerita tentang shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

فإذا جلَس في الرَّكعتينِ جلَس على رِجْلِه اليُسرى، ونصَبَ اليُمنى، وإذا جلَس في الرَّكعةِ الآخِرةِ، قدَّم رِجْلَه اليُسرى، ونصَبَ الأخرى، وقعَدَ على مَقعدتِه

“Apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Dan jika duduk pada rakaat terakhir, maka beliau memasukkan kaki kirinya (di bawah kaki kananya) dan menegakkan kaki kanannya dan beliau duduk pada tempat duduknya.” (HR. Bukhari no. 828)

Hadits lainnya:

كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قعَد في الصَّلاةِ، جعَل قدَمَه اليُسرى بين فخِذِه وساقِه، وفرَشَ قدَمَه اليُمنى، ووضَعَ يدَه اليُسرى على رُكبتِه اليُسرى، ووضَعَ يدَه اليُمنى على فخِذِه اليُمنى، وأشار بإِصبَعِه

“Jika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam duduk dalam shalat, beliau meletakkan telapak kaki kirinya diantara pahanya dan betisnya, serta menghamparkan telapak kaki kanannya, sambil meletakkan tangan kirinya diatas lutut kirinya, dan beliau letakkan tangan kanannya diatas paha kanannya, lalu beliau memberi isyarat dengan telunjuknya.” (HR. Muslim no. 579)

Ini adalah pendapat Syafi’iyah (Imam Ibnu Hajar al Haitami, Tuhfatul Muhtaj, 2/78, Imam asy Syarbini, Mughnil Muhtaj, 1/172), Hambaliyah (Imam al Mardawi, Al Inshaf, 2/65, Imam al Buhuti, Kasysyaaf al Qinaa’, 1/363, 392).

Ini dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim (Zaadul Ma’ad, 1/235, 245), Syaikh Bin Baaz (Fatawa Nuur ‘alad Darb, 8/353)’ *, dan Syaikh ‘Utsaimin, Beliau berkata sebagaimana dikutip dalam situs resminya:

وأمَّا الافتراش فيسن في الجلوس بين السَّجدتين، وفي التشهد في كلِّ صلاة ليس فيها إلَّا تشهد واحد، وفي التشهد الأوَّل في كلِّ صلاة فيها تشهُّدان، وأمَّا التورك فيكون في التشهد الثاني من كلِّ صلاة فيها تشهدان

Ada pun duduk iftirasy, itu disunnahkan saat duduk di antara dua sujud, di saat tasyahud pada shalat yang hanya ada sekali tasyahudnya, di tasyahud awal di shalat yang memiliki dua kali tasyahud, ada pun tawaruk dilakukan di tasyahud kedua pada shalat yang memiliki dua kali tasyahud. (selesai)

– Untuk shalat yang hanya ada sekali duduk tasyahud

Seperti shalat subuh, atau shalat-shalat lain yang hanya dua rakaat-dua rakaat.**

Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Disunnahkan duduknya dengan iftirasy

Dalilnya:

Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, berkata:

… وكان يقولُ في كلِّ ركعتين التحيةَ، وكان يفرشُ رِجلَه اليُسرَى، وينصبُ رِجلَه اليُمنَى

Beliau (Rasulullah) membaca tahiyyat pada setiap dua raka’at. Beliau melalukan iftirasy dengan menghamparkan kaki kirinya dan memasang tegak lurus kakinya yang kanan. (HR. Muslim no. 498)

Abu Humaid as Saidi Radhiallahu ‘Anhu bercerita tentang shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

فإذا جلَس في الرَّكعتينِ جلَس على رِجْلِه اليُسرى، ونصَبَ اليُمنى

“Apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan.” (HR. Bukhari no. 828)

Ini pendapat Hanafiyah (Imam al ‘Aini, al Binayah, 2/273), dan dalam madzhab Hanafi baik duduk tasyahud awal dan akhirnya cara duduknya sama-sama iftirasy. Kemudian Hambaliyah (Imam Ibnu Qudamah, Al Mughni, 1/382, Imam al Hijawi, Al Iqna’, 1/135). Ini juga pendapat Sufyan Ats Ts

auri, Ishaq bin Rahawaih, dan ashabur ra’yi. (Al Mughni, 1/382). Ini juga pendapat Syaikh Bin Baaz dan Syaikh ‘Utsaimin.

2. Disunnahkan duduknya tawaruk

Inilah pendapat Malikiyah, bagi mereka semua shalat baik yang dua kali tasyahud atau sekali saja, duduknya adalah tawaruk. (Syaikh Wahbah az Zuhaili, Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu, 2/853)

Dalilnya adalah:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركا

Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk pada pertengahan shalat dan akhirnya dengan cara tawaruk.
(HR. Ahmad, Lihat Nashbur Rayah, 1/422)

Ini juga pendapat Syafi’iyah. Tersebut dalam al Mausu’ah:

وقال الشافعية يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثانيا، كتشهد الصبح والجمعة، لأنه تشهد يسن تطويله فسن فيه التورك كالثاني

Syafi’iyah mengatakan, disunnahkan duduk tawaruk di setiap tasyahud menjelang salam, walau pun tidak ada tasyahud kedua, di tasyahud tersebut disunnahkan memanjangkan bacaan maka sunnah pula tawaruk sebagaimana tawaruk pada duduk tasyahud kedua.

(Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 15/268)

Bacaan Tasyahud

Ada beberapa jalur periwayatan tentang bacaan duduk tasyahud.

Pertama. Dari jalur Abdullah bin Mas’ud Radhiallahu ‘Anhu

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

AT-TAHIYYATUT LILLAHI WASH-SHALAWAATU WATH-THAYYIBAATU, ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN-NABIYYU WA RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH, ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALA ‘IBAADILLAAHISH SHAALIHIIN. ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN ‘ABDUHU WA RASUULUH

Penghormatan, shalawat, dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan tetap ada pada engkau wahai Nabi. Keselamatan juga semoga ada pada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Dzat yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

(HR. Bukhari no. 6265, Muslim no. 402)

Kedua. Dari jalur Ibnu Umar Radhiallahu ‘Anhu

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

AT-TAHIYYATUT LILLAHI WASH-SHALAWAATUTH THAYYIBAATU, ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN-NABIYYU WA RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH, ASSALAAMU ‘ALAINAA WA ‘ALA ‘IBAADILLAAHISH SHAALIHIIN. ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN ‘ABDUHU WA RASUULUH

Penghormatan, shalawat kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan tetap ada pada engkau wahai Nabi. Keselamatan juga semoga ada pada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Dzat yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. (HR. Abu Daud no. 971. Shahih)

Ketiga. Jalur Umar bin al Khathab Radhiallahu ‘Anhu

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ATTAHIYYAATU LILLAHI AZZAKIYAATU LILLAHI AT THAYYIBAAT ASHSHALAWAATU LILLAHI ASSALAAMU ‘ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WA RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH, ASSALAMU ‘ALAINAA WA ‘ALAA ‘IBAADILLAH ASH-SHAALIHIIN. ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN ‘ABDUHU WA RASUULUH

Segala penghormatan yang suci hanya milik Allah, shalawat yang baik hanya milik Allah. Keselamatan bagimu wahai Nabi dan Rahmat Allah dan barakah-Nya, keselamatan bagi kami dan Hamba Hamba Allah yang Shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan -yang berhak diibadahi- selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.

(HR. Malik no. 204, shahih)

Ini dibaca saat tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jika mau, maka baca semua versi dan itu lebih utama. Jika hanya salah satu saja, itu juga sudah cukup.

Kemudian, membaca shalawat kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Ini juga ada beberapa jalur.

Pertama. Dari Abu Humaid As Sa’idi Radhiallahu ‘Anhu, bahwa mereka (para sahabat) bertanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“Ya Rasulullah, bagaimana bershalawat kepadamu?”, Nabi menjawab: “Katakanlah: Allahumma shalli ‘Ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyatihi kama shalaita ‘ala Ali Ibrahim wa baarik ‘ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyatihi kama baarakta ‘ala Ali Ibrahim innaka hamiidum majid.” (HR. Bukhari No. 3189, 5999, Muslim No. 407)

Kedua. Dari Ka’ab bin Ujrah Radhiallahu ‘Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarkan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Allahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammad kamaa shollaita ‘alaa Ibrahiim wa ‘alaa aali Ibrahim innaka hamiidun majid. Allahumma baarik ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin kamaa baarakta ‘alaa Ibrahiim wa ‘alaa aali Ibrahim innaka hamiidun majiid”

(Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahiim dan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkah Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah berilah barakah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi barakah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkah Maha Terpuji dan Maha Mulia). (HR. Bukhari no. 3370)

Ketiga. Abu Sa’id Al Khudri Radhiallahu ‘Anhu dengan kalimat shalawat yang agak berbeda, katanya:

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

Allahumma shallai ‘ala Muhammad ‘abdika wa rasulika, kama shallaita ‘ala Ibrahim, wa baarik ‘ala Muhammad wa Aali Muhammad, kama baarakta ‘ala Ibrahim wa Aali Ibrahim.”

(HR. Bukhari No. 4520)

Semua shalawat di atas adalah shalawat terbaik dan paling utama. Istilahnya shalawat Ibrahimiyah. Bagus jika kita bisa membaca semuanya, namun jika memilih salah satunya, itu sudah cukup.

Syaikh An Nawawi Al Bantani Rahimahullah mengatakan:

وأكملها الصلاة الإبراهيمية وهي أفضل الصيغ فيبر بها من حلف أنه يصلي بأفضلها اهـ

Yang paling sempurna adalah shalawat Ibrahimiyyah yang merupakan shighat (bentuk kalimat) shalawat dalam shalat yang paling utama, maka semakin bertambah bagus jika orang yang shalat (dalam masalah ini) memakai shalawat yang paling utama.

(Kaasyifah as Sajaa, Hal. 140)

Minimal membaca shalawat adalah Allahumma shalli ‘ala Muhammad, ini pun sudah sah.

Imam Abu Zariya an Nawawi Rahimahullah (bukan Syaikh An Nawawi yang di atas), berkata:

ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ : ( ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ) ﺃﻭ ( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ) ﺃﻭ ( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ ) ، ﻭﻓﻲ ﻭﺟﻪ : ﻳﻜﻔﻲ ( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ) ، ﻭﺃﻗﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ( ﻭﺁﻟﻪ ) ﻭﺃﻛﻤﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ : ( ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ ، ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ، ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ ، ﻛﻤﺎ ﺑﺎﺭﻛﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ، ﺇﻧﻚ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ )

Minimal shalawat kepada Nabi adalah “Allahumma shalli ‘ala Muhammad”, atau “Shallallahu’ Ala Muhammad” atau “Shallallahu ‘Ala Rasulih”, dalam salah satu pendapat cukup membaca “Shallallahu’ Alaih”, sedangkan shalawat kepada keluarganya adalah membaca “wa aalihi”. Ada pun yang sempurna adalah “Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa’ ala aali Muhammad kamaa shalaita ‘ala Ibrahim wa’ ala aali Ibrahim, wa baarik ‘ala Muhammad wa’ ala aali Muhammad kamaa barakta ‘ala Ibrahim wa’ ala aali Ibrahim, innaka hamidum majid.”

(Raudhatuth Thalibin, 1/265)

Apa hukumnya membaca shalawat pada duduk tasyahud?

– Pada Tasyahud Awal

Pada tasyahud awal, umumnya fuqaha mengatakan tidak ada shalawat, kecuali menurut Imam asy Syafi’i yang mengatakan sunnah, bukan wajib, sebagaimana dalam qaul jadid (pendapat baru). Ada pun dalam qaul qadim, Beliau juga mengatakan tidak ada tambahan shalawat di tasyahud awal.

Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah mengatakan:

وَهَذَا قد اخْتلف فِيهِ فَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي الْأُم يصلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي التَّشَهُّد الأول هَذَا هُوَ الْمَشْهُور من مذْهبه وَهُوَ الْجَدِيد لكنه يسْتَحبّ وَلَيْسَ بِوَاجِب وَقَالَ فِي الْقَدِيم لَا يزِيد على التَّشَهُّد وَهَذِه رِوَايَة الْمُزنِيّ عَنهُ وَبِهَذَا قَالَ احْمَد أَبُو حنيفَة وَمَالك وَغَيرهم

Hal ini diperselisihkan para ulama. Imam asy Syafi’i dalam Al Umm, menyatakan hendaknya bershalawat kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi

wa Sallam di tasyahud awal. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam madzhabnya yaitu qaul jadid. Namun ini SUNNAH bukan wajib.

Ada pun dalam qaul qadim, tidak ada tambahan apa pun dalam bacaan tasyahud (hanya baca tahiyat saja, pen), sebagaimana kata Al Muzani dari Imam asy Syafi’i. Ini juga pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, serta lainnya.

(Jalaa’ul Afhaam, Hal. 180)

Beliau berkata juga:

وَقَالَ الْآخرُونَ لَيْسَ التَّشَهُّد الأول بِمحل لذَلِك وَهُوَ الْقَدِيم من قولي الشَّافِعِي وَهُوَ الَّذِي صَححهُ كثير من أَصْحَابه لِأَن التَّشَهُّد الأول تخفيفه مَشْرُوع وَكَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا جلس فِيهِ كَأَنَّهُ على الرضف وَلم يثبت عَنهُ أَنه كَانَ يفعل ذَلِك فِيهِ وَلَا علمه للْأمة وَلَا يعرف أَن أحدا من الصَّحَابَة استحبه

Yang lainnya mengatakan, Tasyahud awal bukanlah tempat bershalawat sebagaimana pendapat Imam Asy Syafi’i dalam qaul qadim. Inilah yang dibenarkan oleh banyak para sahabatnya (Syafi’iyah). Sebab, meringankan tasyahud awal itu hal yang disyariatkan. Dahulu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam jika duduk tasyahud awal begitu cepat seperti kepanasan. Tidak ada riwayat shahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang hal itu. Beliau juga tidak mengajarkannya kepada umat. Tidak diketahui pula seorang sahabat pun yang menyunnahkan hal itu. (Ibid, hal. 181)

– Pada tasyahud akhir

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

Pertama. SUNNAH bershalawat di duduk tasyahud akhir.

Inilah pendapat Hanafiyah (Imam az Zaila’i, Tabyinul Haqaiq, 1/108. Imam al ‘Aini, Al Binayah, 2/274), Malikiyah (Imam Ibnu Abdil Bar, Al Kaafi, 1/205, Imam al Qarafi, Adz Dzakhirah, 2/218), salah satu riwayat dari Imam Ahmad (Imam Ibnu Qudamah, Al Mughni, 1/388), madzhab zhahiriyah (Imam Ibnu Hazm, Al Muhalla, 3/50), dan ini adalah pendapat mayoritas ulama (Imam al Qurthubi, Al Jaami’ Liahkamil Quran, 14/235), bahkan Imam Ibnu Baththal mengutip dari Imam Ath Thabari dan Imam Ath Thahawi, bahwa telah ijma’ baik salaf dan khalaf, bahwa itu adalah sunnah. (Syarh Shahih al Bukhari, 2/447)

Kedua. WAJIB bershalawat saat duduk tasyahud akhir

Ini adalah pendapat para sahabat nabi seperti Ibnu Mas’ud, Abu Mas’ud al Badri, Ibnu Umar, serta para tabi’in seperti Abu Ja’far Muhammad bin Ali, Asy Sya’bi, dan Muqatil bin Hayyan. (Imam Ibnul Qayyim, Jalaa’ul Afhaam, Hal. 163)

Inilah pendapat Imam asy Syafi’i dan pengikutinya. (Imam an Nawawi, Al Majmu’ Syarh al Muhadzdzab, 3/465), juga Hambaliyah (Imam al Buhuti, Qassyaaf al Qinaa’, 1/388, Imam Ibnu Qudamah, Al Mughni, 1/388), sebagian Malikiyah (Imam Ibnul ‘Arabi, Ahkamul Quram, 3/623), juga Syaikh bin Baaz. (Majmu’ Fatawa, 3/291)

Maka, klaim yang mengatakan bahwa terjadi ijma’ ini adalah sunnah, bukan wajib, tidaklah benar.

Berdoa pada akhir duduk tasyahud akhir

Disunnahkan berdoa setelah shalawat di duduk tasyahud akhir, lebih utama dengan doa-doa yang ma’tsur, atau boleh lainnya sesuai hajat kita. Sebagaimana hadits berikut:

فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدْ اللَّهَ تَعَالَى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ

Fadhalah bin Ubaid, seorang sahabat Nabi, berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alahi wa Sallam mendengar seorang yang berdoa dalam shalatnya, tanpa memuji Allah Ta’ala, belum bershalawat kepada Rasulullah, Maka beliau bersabda: “Segera kemari,” lalu dia memanggilnya dan berkata kepadanya –atau kepada lainnya: “Jika salah seorang kalian shalat, maka hendaknya dia memulai dengan memuji Allah ‘Azza wa Jalla, dan memuliakanNya, kemudian bershalawat atas Rasulullah, lalu berdoalah setelah itu sekehendaknya.” (HR. At Tirmidzi No. 3477, katanya: hasan shahih. Dishahihkan pula oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam al Hakim)

Syaikh Abul Hasan al Mubarkafuri menyebutkan bahwa Imam Malik dan Imam asy Syafi’i mengatakan:

يجوز أن يدعوا بكل شيء من أمور الدين والدنيا مما يشبه كلام الناس ما لم يكن إثماً، ولا يبطل صلاته بشيء من ذلك

Bolehnya berdoa dengan doa apa pun baik urusan agama dan dunia yang perkataannya menyerupai perkataan manusia, selama tidak mengandung dosa. Hal itu sama sekali tidak membatalkan shalatnya.

Beliau juga menyebut bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menyatakan tidak boleh berdoa kecuali dengan doa yang ma’tsur, atau yang berasal dari Al Quran, atau semisal itu.

Lalu Syaikh Abul Hasan al Mubarkafuri mengomentari:

قلت: لا دليل على هذا التقييد لا من كتاب الله، ولا من سنة رسوله، ولا من قول صحابي فلا يلتفت إليه

Aku berkata: “Tidak ada dalilnya pengkhususan doa tersebut (hanya doa ma’tsur), baik dalil dari Al Quran, As Sunnah, dan perkataan para sahabat nabi, maka jangan hiraukan hal tersebut.” (Mir’ah Al Mafatih, 3/312)

Kami kutipkan beberapa contoh doa setelah tasyahud akhir yg tertera dalam sunnah:

Pertama. Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

Jika kalian selesai tasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal, dengan mengucapkan: ALLAHUMMA A’UDZU BIKA MIN ‘ADZABI JAHANNAM, WA MIN’ ADZABIL QABRI, WA MIN FITNATIL MAHYA, WA MIN FITNATIL MAMAAT, WA MIN SYARRI FITNATIL MASIIHID DAJJAAL (Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari adzab neraka jahanam, adzab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Dajjal).

(HR. Muslim no. 577)

Kedua. Dari Ali bin Abi Thalib Radhiallahu ‘Anhu bahwa di antara bacaan tasyahus akhir dan salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

ALLAHUMMAGHFIRLI MAA QADDAMTU WA MAA AKHKHARTU, WA ASRARTU WA MAA A’LANTU, WA MAA ASRAFTU WA MAA ANTA A’LAMU BIHI MINNI, ANTAL MUQADDAM WA ANTAL MUAKHKHAR LAA ILAAHA ILLA ANTA. (Ya Allah ampunilah aku apa yang aku dahulukan dan yang aku akhirkan, apa yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan, apa yang aku berlebihan dan apa yang Enkau lebih tahu dariku tentangnya, Engkaulah Maha Mendahulukan dan Mengakhirkan, Tiada Ilah Kecuali Engkau).

(HR. Ibnu Khuzaimah no. 723.l, shahih. Sementara dalam Sunan At Tirmidzi no. 3423, Abu Daud no. 1509, Ahmad no. 803, disebutkan bahwa doa ini dibacanya setelah selesai shalat sesudah salam)

Ketiga. Syihab bin Abi Syaibah (Syihab bin Al Majnun) Radhiallahu ‘Anhu berkata:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ وَبَسَطَ السَّبَّابَةَ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

Aku masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Beliau sedang shalat, dengan tangan kiri diletakkan di atas paha kiri, tangan kanan di atas paha kanan, dengan jari jemari digenggam serta jari telunjuk dibentangkan, Beliau berdoa:

YA MUQALLIBAL QULUUB TSABBUT QALBIY ‘ALAD DIINIK (Wahai Yang Maha Membolak balikkan hati, mantapkanlah hatiku di atas agamaMu).

(HR. At Tirmidzi no. 3587. Didhaifkan oleh Syaikh al Albani: “Hadits ini munkar dengan bentuk kalimat seperti ini.” Lihat Dhaif Sunan At Tirmidzi, 1/473)

Namun doa seperti ini juga disebutkan dari jalur beberapa sahabat nabi Anas bin Malik, Jabir, Ummu Salamah, An Nawas bin Sam’an, dengan sanad yang semuanya shahih, tanpa menyebut itu doa saat akhir tasyahud.

Demikian….

🌷🍀🌿🌸🌻🍃🌳🍁

✍ Farid Nu’man Hasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top