Diantara Ilmu Yang Wajib Diketahui Oleh Muslimah

💢💢💢💢💢

Dalam kitab Hasyiyah Al Qalyubi wa ‘Umairah disebutkan:

يجب على المرأة تعلم احكام الحائض و ما معه، و يحرم على زوجها منعها من الخروج لتعلمه الا علمها بنفسه أو بسؤاله

Wajib bagi seorang wanita mempelajari hukum-hukum haid dan apa pun yang terkait dengannya, dan haram bagi suaminya melarangnya keluar untuk mempelajarinya, kecuali jika suami sendiri yang mengajarinya atau bertanya kepadanya.

( Hasyiyah Al Qalyubi wal ‘Umairah, 1/110)

Dalam Al Mausu’ah Al Fiqhiyah:

يجب على المرأة تعلم ما يحتاج إليه من احكام الحيض ، و على زوجها أو وليها أن يعلمها ما تحتاج إليه منها ان علم، و الا اذن لها بالخروج لسؤال العلماء

Wajib bagi seorang wanita mempelajari apa-apa yang dibutuhkannya berupa hukum-hukum haid, dan wajib pula bagi suaminya atau walinya mengajarkan apa yang dibutuhkannya itu jika tahu ilmunya, jika tidak tahu maka hendaknya diizinkan baginya untuk keluar bertanya kepada para ulama.

( Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 18/294)

Selamat menuntut ilmu !!

📙📕📘📗📔📒📓


🍃🌸 Ilmu Itu Anugerah Allah 🌸🍃

🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

Salah satu salaf berkata:

إنما العلم مواهب يؤتيه الله من أحب من خلقه، وليس يناله أحد بالحسب، ولو كان لعلة الحسب لكان أولى الناس به أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

Ilmu adalah pemberian Allah kepada hambaNya yang Dia sukai, bukan semata-mata usaha manusia, jika ilmu itu disebabkan usaha semata-mata maka tentunya manusia paling utama adalah ahli bait (keluarga nabi).

📚 Washaya As Salaf wal Fuqaha No. 7

🌷🌾🍃🌻☘🌸🌺🌴

✍ Farid Nu’man Hasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top