Wahai Syiah, Kenapa Kalian Sangat Membenci Muawiyah Radhiallahu ‘Anhu?

💢💢💢💢💢💢

📌 Padahal dia didoakan Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam untuk menjadi pembawa petunjuk dan mendapat petunjuk . (HR. At Tirmidzi, Ahmad, shahih)

📌 Padahal dia sekretaris Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. (HR. Muslim)

📌 Padahal dia adalah pemimpin pertama yg pasukannya berperang dilaut, dan Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjamin surga kepada mereka. (HR. Bukhari)

📌 Padahal dia adalah ipar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, sebab Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam menikah dengan saudara Muawiyah, yaitu Ummu Habibah. (Qs. Al Mumtahanah: 7)

Wahai Syiah .. Kalian menuduh Muawiyah Radhiallahu ‘Anhu menghalalkan riba, menghalalkan khamr, dan tujuan rapuh lainnya ..

🍃🍃🍃🍃🍃

Muhammad bin Yahya bin Sa’id mengatakan:

سئل ابن المبارك عن معاوية فقيل له ما تقول فيه قال ما أقول في رجل قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سمع الله لمن حمده فقال معاوية من خلفه ربنا ولك الحمد فقيل له ما تقول في معاوية هو عندك أفضل أم عمر بن عبد العزيز فقال لتراب في منخري معاوية مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خير أو أفضل من عمر بن عبد العزيز

Abdullah bin Al Mubarak pernah ditanya tentang Mu’awiyah,”Apa pendapatmu tentangnya?” Beliau menjawab,”Apa yang harus kukatakan terhadap lelaki, yang ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengucapkan: Sami’ Allahu liman hamidah (Allah mendengar hamba yang memujiNya), lalu Mu’awiyah menyambutnya dari belakang Rabbana wa Lakal Hamdu (Segala puji bagiMu, wahai Rabb kami).”

Lalu ada yang bertanya: “Apa pendapatmu terhadap Mu’awiyah, apakah menurutmu ia lebih utama dari pada Umar bin Abdul Aziz?” Beliau berkata,”Sungguh celaka aku ini, Mu’awiyah yang telah menyertai Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, tentu lebih utama dan lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz.” (Tarikh Dimasyqi, 59/207-208. Al Bidayah wan Nihayah, 8/148)

Imam Abdullah bin Al Mubarak juga mengatakan:

تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز

“Debu pada hidung Mu’awiyah adalah lebih utama dibanding Umar bin Abdul ‘Aziz.” (Tarikh Dimasyqi, 59/207. Al Bidayah wan Nihayah, 8/148)

Wallahul Musta’an

🍄🌷🌴🌱🌸🍃🌵🌾

✍ Farid Nu’man Hasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top