Di antara Adab Murid Kepada Gurunya

💢💢💢💢💢💢💢💢 Para salaf adalah panutan bagi umat Islam secara umum. Salah satunya adalah tentang akhlak mereka terhadap guru-guru mereka. Imam…

Perkara Halal Dalam Islam

💢💢💢💢💢💢💢💢 Halal itu jelas – innal halaala bayyin, kata Rasulullah ﷺ dalam hadits Muttafaq ‘Alaih. Dalam menentukan kehalalan, maka ada…