Waqaf Tanah Untuk Bangun Gereja

💢💢💢💢💢💢💢💢💢

📨 PERTANYAAN:

Apakah boleh seorang Muslim mewaqafkan tanahnya untuk dibangun gereja? (Jamaah Al Huda, Komp Timah)

📬 JAWABAN

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

Bismillahirrahmanirrahim…

Waqaf tanah untuk mendirikan gereja tidak diperkenankan menurut para fuqaha. Hal itu termasuk waqaf yang diharamkan.

Dalam Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah, disebutkan:

فقد يكون الوقف فرضا وهو الوقف المنذور كما لو قال: إن قدم ولدي فعلي أن أقف هذه الدار على ابن السبيل، وقد يكون مباحا إذا كان بلا قصد القربة، ولذا يصح من الذمي ولا ثواب له، ويكون قربة إذا كان من المسلم
وقد يكون الوقف حراما كما لو وقف مسلم على معصية كوقفه على كنيسة

Waqaf bisa menjadi WAJIB (FARDHU) yaitu waqaf yang dinadzarkan, misal seseorang berkata: “Jika anakku datang maka aku akan waqafkan rumah ini untuk Ibnu Sabil”

Waqaf menjadi MUBAH (BOLEH) jika tidak ada maksud untuk qurbah (pendekatan diri kepada Allah). Oleh karena itu SAH waqafnya kafir dzimmi tapi tidak berpahala. Tapi menjadi qurbah jika pelakunya muslim.

Waqaf menjadi HARAM jika untuk maksiat, seperti seorang muslim WAQAFNYA UNTUK GEREJA.

(Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah, jilid. 44, hal. 112)

Syaikh Wahbah Az Zuhaili menjelaskan:

ولا يصح بالاتفاق وقف المسلم على جهة معصية كأندية الميسر ودور اللهو وجمعيات الإلحاد والضلال، لأنه ليس قربة في نظر الإسلام

Tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama, waqafnya seorang muslim untuk maksiat, seperti tempat judi, rumah hiburan, dan tempat perkumpulan ateisme dan kesesatan, karena itu bukan ibadah dalam pandangan Islam.

(Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid. 10, hal. 7646)

Demikian. Wallahu A’lam

🌿🌻🍃🍀🌷🌸🌳

✍ Farid Nu’man Hasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top