Aurat Muslimah di Hadapan Wanita Kafir

💢💢💢💢💢💢

📨 PERTANYAAN:

Assalamu’alaikum ustadz, ‘afwan izin bertanya.

Bagaimana aurat muslimah di hadapan wanita kafir ustadz?
Pernah kami mendengar bahwasanya aurat muslimah di hadapan wanita kafir adalah sama apabila berhadapan dengan laki2 bukan mahrom.
Di tempat asrama kampus kami, satu kamar diisi 2 orang, ada yang muslimah 1 kamar dengan wanita kafir. Yang demikian bagaimana ustadz?
Atas jawaban dan solusinya kami ucapkan terimakasih. (08122042xxxx)

📬 JAWABAN

🍃🍃🍃🍃🍃

Wa’alaikumussalam wa Rahmatullah wa Barakatuh ..

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat.

1⃣ Tidaklah menampakkan auratnya dihadapan wanita kafir kecuali wajah dan telapak tangan. Ini seperti di depan laki-laki bukan mahramnya.

Hal ini berdasarkan surat An Nuur ayat 31, yang memaparkan kepada siapa saja wanita muslimah boleh menampakkan auratnya, dan wanita kafir (non muslimah) tidak termasuk di dalamnya.

Inilah pendapat Hanafiyah dan Malikiyah.

Dalam madzhab Hanafiy, Imam Al Hashkafiy Al Hanafiy Rahimahullah berkata:

والذمية كالرجل الأجنبي

Wanita kafir dzimmi, kedudukannya sama seperti laki-laki bukan mahram. (Ad Durul Mukhtar, 6/371)

Maksudnya, hanya boleh terlihat wajah dan telapak tangan, jika aman dari fitnah.

Dalam madzhab Malikiy, Imam As Dasuqiy Al Malikiy Rahimahullah berkata:

وأما الحرة الكافرة.. فعورة الحرة المسلمة معها على المعتمد ما عدا الوجه والكفين

Ada pun wanita kafir .. maka aurat wanita muslimah bersamanya menurut pendapat resmi (madzhab Maliki) adalah selain wajah dan kedua telapak tangan. (Asy Syarhul Kabir, 1/213)

2⃣ Golongan yg membolehkan bagi wanita kafirah melihat wanita muslimah bukan hanya wajah dan telapak tangan.

Alasannya, dalam An Nuur 31 disitu tertulis: aw nisaa’ihinna – atau wanita-wanita mereka. Yg menurut mereka ini berlaku umum, bukan hanya muslimah.

Inilah pendapat Syafi’iyyah dan Hambaliyah.

Dalam madzhab Syafi’iy, tertulis dalam Hasyiyah Al Qalyubi wal ‘Amirah:

يجوز أن ترى الذمية من المسلمة ما يبدو عند المهنة وهو المعتمد

Wanita kafir dzimmi boleh melihat muslimah pada apa-apa yang biasa nampak saat beraktifitas di rumah, inilah pendapat resmi (madzhab Syafi’iy). (Hasyiyah Al Qalyubi wal ‘Amirah, 3/212)

Dalam madzhab Hambaliy, Imam Al Mardawiy Rahimahullah berkata:

وأما الكافرة مع المسلمة فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة

Ada pun wanita kafir bersama muslimah, pendapat yg shahih dari madzhab (Hambaliy) adalah hukumnya sama seperti bersama sesama muslimah. (Al Inshaf, 8/24)

Demikian …

Lalu, Imam Ibnu Hajar Al Haitami Rahimahullah mentarjih, bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, bahwa aurat muslimah di hadapan wanita kafir adalah sama seperti dihadapan laki-laki bukan mahram. Haram sengaja menampakkan di hadapan mereka baik wanita dzimmi, harbiy, dan semua wanita kafir, pada selain dan kedua telapak tangannya. Dahulu Umar Radhiyallahu ‘Anhu pernah melarang mereka memasuki kamar mandi bersama-sama.
(Tuhfatul Muhtaj, 7/200)

Demikian. Wallahu a’lam

🌷🌴🌱🌸🍃🌵🌾🍄

✍ Farid Nu’man Hasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top