Nasihat Indah Al Junaid bin Muhammad Rahimahullah

🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

✨ Beliau berkata:

” الأدب أدبان: أدب السر، و أدب العلانية. فالأول طهارة القلب من العيوب، والعلانية حفظ الجوارح من الذنوب “

Adab ada dua macam:

1. Adab yang tersembunyi
2. Adab yang nampak

Adab yang tersembunyi adalah mensucikan hati dari segala aib. Adab yang nampak adalah menjaga anggota badan dari dosa.

✨ Ada seorang pemuda berkata kepadanya:

” علمني شيئاً يقربني إلي الله وإلي الناس ” ، فقال: ” أما الذي يقربك إلي الله فمسألته، وأما الثاني فترك مسألتهم”

“Ajarkan kepadaku sesuatu yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah dan manusia.”

Beliau menjawab: “Hal yang dapat mendekatkan dirimu kepada Allah adalah dengan meminta kepadaNya, ada pun agar dekat dengan manusia adalah tinggalkankah minta-minta kepada mereka.”

📚 Imam Ibnul Mulaqqin, Thabaqat Al Awliya, Hal. 20. Mawqi’ Al Warraq

☘🌸🌺🌴🍃🌷🌻🌾

✍ Farid Nu’man Hasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top