Nikah Di Bulan Syawal

🐾🐾🐾🐾🐾🐾

Berkata ‘Aisyah Radhiallahu ‘Anha berkata:

تزوجني النبي صلى الله عليه و سلم في شوال و بنى بى في شوال . فأي نسائه كان أحظي عنده مني وكانت عائشة تستحب أن تدخل نسائها في شوال

“Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menikahiku di bulan Syawal, dan berumah tangga denganku di bukan Syawal, maka wanita manakah di sisinya yang lebih beruntung daripada aku?” Dan ‘Aisyah suka jika malam pertama itu dilakukan di bulan Syawal.

📖 Sunan Ibni Majah No. 1990, Kitab An Nikaah, Bab Mataa Yustahabbu Al Binaa bin Nisaa’

Berkata Imam An Nawawi Rahimahullah:

فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الاشالة والرفع

Di dalam hadits ini, disunnahkan untuk menikahkan, menikahi,  dan malam pertama di bulan Syawal. Maksud ‘Aisyah dengan ucapannya adalah sebagai sanggahan atas keyakinan masa  jahiliyah dan takhayul sebagaian orang awam hari ini bahwa makruh menikahi, menikahkan, dan malam pertama di bulan Syawal. Ini adalah keyakinan yang batil dan tidak memiliki dasar, dan juga pengaruh masa jahiliyah yang dahulu mereka suka “merasa sial” lantaran penamaan SYAWAL yang berasal dari kata al Isyaalah (terangkat) dan al raf’u (naik).
(Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 9/209)

So .., saya ucapkan barakallahu fiikum .. bagi yang nikah di bulan Syawal.

🍃🌻🌾🌸🌴🌺☘🌷

✏ Farid Nu’man Hasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top