Tobatnya Wanita Penggoda

🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah menuturkan:

Dari Abu Qasim, seorang pelindung para pedagang. Dia berkata, “Berkata kepadaku Sa’dan:

Dulu pernah ada sekelompok orang menyuruh seorang wanita cantik untuk menggoda Rabi’ bin Khaitsam agar dia terpedaya bujuk rayunya.

Kepada wanita itu mereka mengatakan, ” Kami akan beri kamu seribu Dirham jika kamu mau melakukannya.”

Tertarik dengan tawaran mereka, wanita itu memakai pakaian terbagus dan parfum terharum yang dia punya. Dia pun siap menggoda Rabi’ bin Khaitsam yang sedang di dalam masjid.

Saat Rabi’ bin Khaitsam keluar, wanita itu mendekatinya dan berjalan sejajar di sampingnya. Rabi’ pun kagum atas kecantikannya.

Tapi, Rabi’ bin Khaitsam malah berkata kepadanya: “Bagaimana kelak jika kulitmu terkena panas sehingga menjadi pucat dan menghilangkan kegembiraanmu?

Bagaimana kelak jika malaikat pencabut nyawa mendatangimu dan memutus urat nadimu?

Bagaimana jika kamu ditanya malaikat Munkar dan Nakir?

Mendengar semua ucapan Rabi’ bin Khaitsam, wanita ini menjerit dan pingsan.

Ketika siuman, dia pun menjadi tekun ibadah kepada Rabbnya sampai akhir hayatnya, yang bagaikan sebatang dahan kurma yang terbakar.

☘☘☘☘☘☘

📚 Imam Ibnu Qudamah, Mukhtashar Kitab At Tawwabin, Cet. 2, 1412H/1992M. Al Maktabah At Tijariyah. Mekkah Al Mukarramah

✍ Farid Nu’man Hasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top