Pajak Dalam Islam

💢💢💢💢💢💢💢 📌Pendapatan Negara Pada Masa Lalu: Pada masa dahulu uang belanja negara didapatkan dari: ✔Ghanimah (harta rampasan perang) ✔ Fa’i…